XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Program szczegółowy


Pobierz program w formacie PDF
Czwartek, 12 października 2017 roku
Sala1 – niebieskaSala2 – zielonaSala3 – żółtaSala4 – czerwona
10.00–12.00
Sala4 – czerwona
Zebranie Zarządu Głównego
  12.30–14.00
  Sala2 – zielona
  I sesja Poltransplantu i Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych
  Przewodniczący: Artur Kamiński, Roman Danielewicz, Jarosław Czerwiński
  1. 12.30–12.45 Zmiany w prawie transplantacyjnym

   Artur Kamiński (Warszawa)

  2. 12.45–13.00 Stwierdzanie śmierci według nowych przepisów

   Romuald Bohatyrewicz (Szczecin)

  3. 13.00–13.15 Stratyfikacja szpitali z potencjałem dawstwa. Sieć koordynatorów transplantacyjnych w Polsce

   Teresa Danek (Warszawa), Anna Pszenny (Warszawa)

  4. 13.15–13.30 Pobieranie narządów od zmarłych w Polsce obcokrajowców

   Jarosław Czerwiński (Warszawa)

  5. 13.30–13.45 Pobieranie rogówek od zmarłych dawców

   Dorota Polak (Warszawa)

  6. 13.45-14.00 Rekrutacja dawców szpiku

   Tigran Torosian (DKMS Polska, Warszawa)

  Sala4 – czerwona
  Zebranie Zespołu Konsultantów Wojewódzkich
   14.00–14.30Przerwa
   14.30–16.00
   Sala2 – zielona
   II sesja Poltransplantu i Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych
   Przewodniczący: Krzysztof Pabisiak, Wojciech Czapiewski, Romuald Bohatyrewicz
   1. 14.30–14.50 Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych

    Wojciech Czapiewski (Poznań)

   2. 14.50–15.50 Co dobre, a co niewłaściwe w koordynacji pobrań narządów i tkanek?

    Krystyna Antoszkiewicz (koordynator Poltransplantu, Warszawa) Krzysztof Pabisiak (koordynator regionalny, Szczecin) Filip Szeremeta (koordynator szpitalny, Cieszyn) Aleksandra Kaczorowska (koordynator tkankowy)

   3. 15.50–16.00 Komisja Europejska. Europejskie dobre praktyki w obszarze pobierania i przeszczepiania narządów

    Jarosław Czerwiński (Warszawa)

   Sala3 – żółta
   Pielęgniarstwo transplantacyjne
   Przewodniczący: Piotr Małkowski, Roman Danielewicz, Marta Hreńczuk
   1. 14.30–14.55 Zadania pielęgniarki w ograniczaniu rozwoju cukrzycy potransplantacyjnej u biorców nerki

    Beata Białobrzeska (Gdańsk)

   2. 14.55–15.20 Zastosowanie protokołu ERAS a opieka pielęgniarska nad pacjentem po przeszczepieniu nerki

    Irena Milaniak (Kraków)

   3. 15.20–15.45 Leczenie pozaustrojowe w niewydolności wątroby jako pomost do transplantacji w aspekcie opieki pielęgniarskiej

    Marta Hreńczuk (Warszawa)

   4. 15.45–16.00 Dyskusja
   Sala4 – czerwona
   14.30–15.30 Zebranie Unii Medycyny Transplantacyjnej

   15:30-16:00 Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów

    

    16.00–17.00
    Sala4 – czerwona
    Konferencja prasowa
     17.00–17.25
     Sala1 – niebieska
     Uroczyste otwarcie kongresu
     Przewodniczący: Krzysztof Zieniewicz (Warszawa), Piotr Przybyłowski (Kraków)
     1. 17.00–17.10 Przywitanie gości

      Krzysztof Zieniewicz (Warszawa)

     2. 17.10–17.25 Przemówienia zaproszonych gości
     17.25–18.25
     Sala1 – niebieska
     Wykłady inauguracyjne
     1. 17.25–17.45 Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Lao

      Magdalena Durlik (Warszawa)

     2. 17.45–18.05 Wykład na zaproszenie Prezesa PTT

      PAN — Harvard — UCLA w 40 lat: Refleksje Naukowca-Lekarza w Transplantacji Narządów

      Jerzy Kupiec-Węgliński (Los Angeles, USA)

     3. 18.05–18.25 Wykład im. Wojciecha Rowińskiego

      Czy otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka u żywego dawcy nerki?

      Andrzej Więcek (Katowice)

     18.25–18.40
     Sala1 – niebieska
     18.25–18.40 Wręczenie Nagród Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Pro Transplantationibus Fovendis oraz Rozstrzygnięcie konkursu na grant Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
      18.40–19.10
      Sala1 – niebieska
      Koktajl powitalny (udział dodatkowo płatny)
      19.10–20.00
      Sala1 – niebieska
      Koncert zespołu Myrczek & Tomaszewski — Palm Jazz (udział dodatkowo płatny)
       Piątek, 13 października 2017 roku
       Sala1 – niebieskaSala2 – zielonaSala3 – żółtaSala4 – czerwona
       08.30–10.00
       Sala1 – niebieska
       I sesja plenarna: Nauki podstawowe w transplantologii
       Przewodniczący: Jolanta Małyszko, Andrzej Więcek, Andrzej Górski, Leszek Pączek
       1. 8.30–8.50 Świetlana przyszłość czy requiem dla biomarkerów w transplantologii?

        Jolanta Małyszko (Białystok)

       2. 8.50–9.10 Postępy transplantologii, czyli krótka droga od odkrycia do łóżka chorego

        Andrzej Więcek (Katowice)

       3. 9.10–9.30 Terapia fagowa — od leczenia objawowego do terapii przyczynowej

        Andrzej Górski (Warszawa)

       4. 9.30–9.50 Co transplantologia czerpie z innych nauk?

        Leszek Pączek (Warszawa)

       5. 9.50–10.00 Dyskusja
       Sala2 – zielona
       Odległe wyniki przeszczepiania trzustki
       Przewodniczący: Lech Cierpka, Marek Durlik, Tadeusz Grochowiecki
       1. 8.30–8.45 Wprowadzenie. Doniesienia dotyczące przeszczepiania trzustki z polskich ośrodków transplantacyjnych w czasopismach krajowych i zagranicznych

        Lech Cierpka (Katowice)

       2. 8.45–9.00 Jaki schemat przeszczepienia jest najlepszy dla chorego ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy typu 1?

        Tadeusz Grochowiecki (Warszawa)

       3. 9.00–9.15 Przeszczepianie trzustki oraz wysp trzustkowych — czy istnieje udowodniona przewaga nad leczeniem insuliną?

        Marek Durlik (Warszawa)

       4. 9.15–9.30 Wyniki przeszczepiania trzustki w polskich ośrodkach transplantacyjnych

        Wojciech Lisik (Warszawa)

       5. 9.30–9.45 Wpływ przeszczepiania trzustki na odległe powikłania cukrzycy

        Jacek Ziaja (Katowice)

       6. 9.45–10.00 Dyskusja

        Lech Cierpka (Katowice), Marek Durlik (Warszawa), Tadeusz Grochowiecki (Warszawa), Wojciech Lisik (Warszawa), Jacek Ziaja (Katowice)

       Sala3 – żółta
       Przeszczepianie szpiku — część I
       Przewodniczący: Wiesław Jędrzejczak, Andrzej Hellmann, Piotr Rzepecki
       1. 8.30–8.50 Przeszczepianie szpiku w nowotworach mieloproliferacyjnych w 2017 roku

        Andrzej Hellmann (Gdańsk)

       2. 8.50–9.10 Przeszczepianie szpiku w chorobach z autoagresji w 2017 roku

        Emilian Snarski (Warszawa)

       3. 9.10–9.30 Powikłania po przeszczepieniu szpiku

        Piotr Rzepecki (Warszawa)

       4. 9.30–9.50 Przeszczepianie szpiku od dawców w połowie zgodnych w 2017 roku

        Wiesław Jędrzejczak (Warszawa)

       5. 9.50–10.00 Dyskusja
       Sala4 – czerwona
       Nowotwory po przeszczepieniu narządów
       Przewodniczący: Alicja Dębska-Ślizień, Jerzy Chudek, Sławomir Lizakowski
       1. 8.30–8.50 Zakażenia wirusowe a rozwój nowotworów u biorców przeszczepów

        Magdalena Durlik (Warszawa)

       2. 8.50–9.00 Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna u pacjenta po przeszczepieniu wątroby — trudności diagnostyczne

        Renata Wieczorek-Godlewska (Warszawa)

       3. 9.00–9.20 Czy nowoczesne terapie raka nerki spełniają nasze oczekiwania?

        Anna Kowalczyk (Gdańsk)

       4. 9.20–9.30 Leczenie systemowe u chorego z chorobą nowotworową po przeszczepie. Opis przypadku

        Katarzyna Sosińska-Mielcarek (Gdańsk)

       5. 9.30–9.50 Rak płaskonabłonkowy u chorych po transplantacji narządów — etiopatogeneza, obraz kliniczny i leczenie

        Agnieszka Cegielska (Gdańsk)

       6. 9.50–10.00 Inwazyjny rak płaskonabłonkowy skóry — SCC u chorego po przeszczepieniu nerki

        Aleksandra Okuniewska (Gdańsk)

       10.00–10.30Przerwa na kawę
       10.30–12.00
       Sala1 – niebieska
       Przeszczepianie nerek — część I
       Przewodniczący: Andrzej Oko, Zbigniew Włodarczyk, Michał Nowicki
       1. 10.30–10.50 Dawca narządu z nowotworem — i co dalej?

        Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)

       2. 10.50–11.10 Zaburzenia hemostazy w okresie okołooperacyjnym u chorych z niewydolnością nerek

        Janusz Trzebicki (Warszawa)

       3. 11.10–11.30 Operacje naczyniowe i wewnątrznaczyniowe u biorców nerki

        Sławomir Nazarewski (Warszawa)

       4. 11.30–11.50 Przeszczepianie nerek u dzieci z dysfunkcją dolnych dróg moczowych

        Dorota Broniszczak-Czyszek (Warszawa)

       5. 11.50–12.00 Dyskusja
       Sala2 – zielona
       Sesja firmy Chiesi: Wyzwania immunosupresji
       Przewodniczący: Magdalena Durlik
       1. 10:30-10:35 Powitanie

        Magdalena Durlik (Warszawa)

       2. 10:35-11:00 Różnice i ich znaczenie w farmakokinetyce poszczególnych formulacji takrolimusu

        Marek Myślak (Szczecin)

       3. 11:00-11:25 Pacjenci o nietypowej farmakokinetyce takrolimusu – wyzwania dla klinicysty

        Magdalena Durlik (Warszawa)

       4. 11:25-11:50 Pacjent z szybkim metabolizmem takrolimusu – jak identyfikować i poprawiać wyniki leczenia

        Ilona Kurnatowska (Łódź)

       5. 11:50-12:00 Dyskusja
       Sala3 – żółta
       Przeszczepianie narządów klatki piersiowej — część I
       Przewodniczący: Michał Zakliczyński, Mariusz Kuśmierczyk, Tomasz Zieliński
       1. 10.30–10.42 Kwalifikacja chorego będącego na wspomaganiu krążenia do przeszczepienia serca

        Małgorzata Sobieszczańska-Małek (Warszawa)

       2. 10.42–10.54 Przeszczepienie serca u chorego z mechanicznym wspomaganiem krążenia — wyzwania dla chirurga

        Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)

       3. 10.54–11.06 Mechaniczne wspomaganie krążenia i przeszczepienie serca u dzieci. Kiedy możemy liczyć na regenerację?

        Szymon Pawlak (Zabrze)

       4. 11.06–11.18 Wyzwania opieki okołooperacyjnej u chorych po przeszczepieniu serca, u których uprzednio stosowano systemy wspomagania krążenia

        Paweł Nadziakiewicz (Zabrze)

       5. 11.18–11.36 Prezentacje przypadków

         

       6. 11.36–12.00 Dyskusja

        Małgorzata Sobieszczańska-Małek (Warszawa), Piotr Siondalski (Gdańsk), Paweł Nadziakiewicz (Zabrze), Szymon Pawlak (Zabrze), Janusz Skalski (Kraków), Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa), Michał Zembala (Zabrze)

       Sala4 – czerwona
       Terapeutyczne monitorowanie leków immunosupresyjnych w transplantologii narządowej
       Przewodniczący: Tomasz Pawiński, Paweł Kunicki, Mercè Brunet
       1. 10.30–10.55 Clinical utility of biomarkers assay in transplantation Kliniczna użyteczność oznaczania biomarkerów w transplantologii

        Mercè Brunet (Barcelona)

       2. 10.55–11.15 Terapeutyczne monitorowanie leków immunosupresyjnych w tkance nerkowej i wątrobowej — czy warto?

        Tomasz Pawiński (Warszawa)

       3. 11.15–11.40 Interakcje leków immunosupresyjnych zagrożeniem terapii w transplantologii

        Paweł Kunicki (Warszawa)

       4. 11.40–11.50 Hot news — 15th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology (Kioto, Japonia, 24–27.09.2017)

        Tomasz Pawiński (Warszawa)

       5. 11.50–12.00 Dyskusja
       12.00–12.30Przerwa na kawę
       12.30–14.00
       Sala1 – niebieska
       Przeszczepianie wątroby — część I
       Przewodniczący: Krzysztof Zieniewicz, Lech Cierpka, Piotr Kaliciński
       1. 12.30–12.50 Liver transplantation for HCC – 20 years after introducing the Milan criteria

        Pierre-Alain Clavien (Zurich)

       2. 12.50–13.05 HCC w przebiegu NASH — nowy problem na świecie i w Polsce

        Joanna Raszeja-Wyszomirska (Warszawa)

       3. 13.05–13.20 Przeszczepianie wątroby ze wskazań onkologicznych od dawców po zatrzymaniu krążenia (DCD)

        Wojciech Polak (Rotterdam)

       4. 13.20–13.35 Ewolucja wskazań i wyników przeszczepiania wątroby u chorych z HCC w doświadczeniu kliniki

        Waldemar Patkowski (Warszawa)

       5. 13.35–13.50 Pierwotne nowotwory wątroby — wskazanie do transplantacji u dzieci

        Piotr Kaliciński (Warszawa)

       6. 13.50–14.00 Dyskusja
       Sala2 – zielona
       Sesja firmy Astellas: Optymalizacja immunosupresji
       Przewodniczący: Marian Klinger
       1. 12:30-12:35 Powitanie i wprowadzenie

        Marian Klinger (Wrocław)

       2. 12:35-13:00 Optymalizacja immunosupresji po przeszczepieniu nerki

        Marian Klinger (Wrocław)

       3. 13:00-13:25 Optymalizacja immunosupresji po przeszczepieniu wątroby

        Marta Wawrzynowicz-Syczewska (Szczecin)

       4. 13:25-13:45 Long-term outcomes in transplantation - comparative pharmacokinetics of different tacrolimus formulations

        Dr Nas Undre (Astellas Pharma Europe, UK)

       5. 13:45-13:55 Dyskusja i pytania

         

       6. 13:55-14:00 Podsumowanie

        Marian Klinger (Wrocław)

       Sala3 – żółta
       Immunologia transplantacyjna 2017
       Przewodniczący: Radosław Zagożdżon, Piotr Trzonkowski, Krzysztof Mucha
       1. 12.30–12.45 Czy pacjent po transplantacji potrzebuje leków immunosupresyjnych?

        Krzysztof Mucha (Warszawa)

       2. 12.45–12.50 Dyskusja

         

       3. 12.50–13.05 Akceptacja czy tolerancja po przeszczepie?

        Piotr Trzonkowski (Gdańsk)

       4. 13.05–13.10 Dyskusja

         

       5. 13.10–13.25 Produkty terapii zaawansowanych — przez trudy do gwiazd

        Dariusz Śladowski (Warszawa)

       6. 13.25–13.30 Dyskusja

         

       7. 13.30–13.45 Zablokowanie ostrego odrzucenia i wydłużenie tolerancji immunologicznej przeszczepu skóry u szczura przez autologiczne przeszczepienie szpiku z klonalną delecją limfocytów

        Emilian Snarski (Warszawa)

       8. 13.45–13.55 Evaluation of pretransplant donor specific alloantibodies with different crossmatch techniques

        Maciej Zieliński (Gdańsk)

       9. 13.55–14.00 Dyskusja
       Sala4 – czerwona
       Zakażenia w transplantologii
       Przewodniczący: Magdalena Durlik, Sławomir Nazarewski, Alicja Wiercińska-Drapało
       1. 12.30–12.50 Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C u biorców przeszczepów w dobie leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym

        Alicja Wiercińska-Drapało (Warszawa)

       2. 12.50–13.10 Rola wielolekoopornych szczepów bakterii w zakażeniach u pacjentów po transplantacji narządów unaczynionych — nowe wyzwania

        Dariusz Kawecki (Warszawa)

       3. 13.10–13.30 Zakażenie wirusem polyoma BK u biorców przeszczepu nerki

        Dominika Dęborska-Materkowska (Warszawa)

       4. 13.30–13.50 Postępy w diagnostyce i terapii zakażeń grzybiczych u biorców narządów unaczynionych

        Sławomir Nazarewski (Warszawa)

       5. 13.50–14.00 Dyskusja
       14.00–15.30Lunch, sesja plakatowa
       15.30–17.00
       Sala1 – niebieska
       II sesja plenarna: Pobieranie i przeszczepianie narządów od dawców po zatrzymaniu krążenia
       Przewodniczący: Maciej Kosieradzki, Wojciech Polak
       1. 15.30–15.45 Prawo wobec pobierania narządów od dawców po zatrzymaniu krążenia. Czy możliwe jest wykorzystanie narządów od dawców kategorii Maastricht 3?

        Ewa Guzik-Makaruk (Białystok)

       2. 15.45–16.00 Program ECMO dla Wielkopolski — jak jednocześnie ratować życie i rozwijać donację narządów?

        Mateusz Puślecki (Poznań) Marek Jemielity (Poznań)

       3. 16.00–16.15 Czy warto wykorzystywać narządy od dawców po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia?

        Honorata Stadnik (Poznań)

       4. 16.15–16.30 Terapia daremna

        Grzegorz Niewiński (Warszawa)

       5. 16.30–16.45 Pula dawców i efekty przeszczepienia od dawców po oczekiwanym zatrzymaniu krążenia (kategoria Maastricht 3)

        Wojciech Polak (Rotterdam)

       6. 16.45–17.00 Dyskusja
       Sala2 – zielona
       Sesja firmy Roche: Symbioza teorii i praktyki – klucz do optymalnej immunosupresji
       1. Rejestracja leków immunosupresyjnych - regulacje EMA

        Paweł Kunicki (Warszawa)

       2. Strategia monitorowania kwasu mykofenolowego - jak uniknąć błędów

        Tomasz Pawiński (Warszawa)

       3. Optymalne wykorzystanie mykofenolanu mofetylu w programie immunosupresji u biorców przeszczepu nerki

        Marian Klinger (Wrocław)

       4. Schematy immunosupresji w zapobieganiu i leczeniu immunizacji biorcy przeszczepu

        Magdalena Durlik (Warszawa)

       5. MMF u dzieci na immunosupresji bezsteroidowej i młodocianych nieprzestrzegajacych zaleceń

        Ryszard Grenda (Warszawa)

       6. Bezpieczeństwo farmakoterapii MMF - punkt widzenia klinicysty

        Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)

       7. Dyskusja panelowa, Q&A
       Sala3 – żółta
       Prawo i etyka
       Przewodniczący: Krzysztof Zieniewicz, Lech Cierpka, Bolesław Rutkowski
       1. 15.30–15.50 Bioetyczne granice transplantologii

        Krzysztof Szczechowski (Katowice)

       2. 15.50–16.10 Handel narządami — mit czy rzeczywistość? Potrzeba dalszych działań

        Roman Danielewicz (Warszawa)

       3. 16.10–17.00 Dyskusja ekspertów

        Moderatorzy: Bolesław Rutkowski (Gdańsk), Krzysztof Szczechowski (Katowice), Roman Danielewicz (Warszawa)

        Uczestnicy: Ewa Guzik-Makaruk (Białystok), Paweł Łuków (Warszawa), Katarzyna Kowal (Poznań), Danuta Ślęczek-Czakon (Katowice)

       Sala4 – czerwona
       Przeszczepianie rogówki
       Przewodniczący: Jacek Szaflik, Iwona Grabska-Liberek, Jerzy Szaflik
       1. 15.30–15.45 Rozwój pozyskiwania rogówek w Polsce na przykładzie Banku Tkanek Oka w Warszawie

        Iwona Grabska-Liberek (Warszawa), Dorota Polak, Anna Matejak, Beata Luty

       2. 15.45–16.00 Przeszczep rogówki ze wskazań nagłych

        Ewa Mrukwa-Kominek (Katowice), Łukasz Drzyzga, Karol Krycia

       3. 16.00–16.15 Ewolucja wskazań do przeszczepienia rogówki

        Jacek P. Szaflik (Warszawa), Monika Łazicka-Gałecka, Monika Udziela, Małgorzata Sybilska, Justyna Izdebska, Grażyna Minkiewicz, Jerzy Szaflik (Warszawa)

       4. 16.15–16.30 Współczesne możliwości terapii choroby przeszczepu rogówki

        Joanna Major (Warszawa), Monika Łazicka-Gałecka, Justyna Izdebska, Jacek Szaflik (Warszawa)

       5. 16.30–16.45 Jak rozpocząć przeszczepianie rogówki w szpitalu? — bez tajemnic

        Marcin Stopa (Poznań), Piotr Przygoda

       6. 16.45–17.00 Dyskusja
       17.00–17.30
       Sala1 – niebieska
       Rejestracja i weryfikacja członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
        17.30–19.00
        Sala1 – niebieska
        Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
         19.30–21.00
         Uroczysta kolacja (udział dodatkowo płatny)
          21.00Koncert zespołu HLA 4 transplant i zabawa z DJ ( udział dodatkowo płatny)
          Sobota, 14 października 2017 roku
          Sala1 – niebieskaSala2 – zielonaSala3 – żółtaSala4 – czerwona
          09.00–10.30
          Sala1 – niebieska
          III sesja plenarna: Postępy immunosupresji
          Przewodniczący: Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Krzysztof Mucha, Marian Klinger
          1. 9.00–9.25 Optymalna immunosupresja po przeszczepieniu wątroby z powodu raka wątrobowokomórkowego

           Piotr Małkowski (Warszawa)

          2. 9.25–9.50 Leczenie immunosupresyjne u chorych z upośledzoną filtracją kłębuszkową poddanych przeszczepieniu narządowemu innemu niż transplantacja nerki

           Marian Klinger (Wrocław)

          3. 9.50–10.15 Influence of intrapatient variability in tacrolimus exposure on long-term survival after solid organ transplantation

           Denis Hesselink (Rotterdam)

          4. 10.15–10.30 Dyskusja
          Sala2 – zielona
          Sesja Annals of Transplantation
          Przewodniczący: Krzysztof Zieniewicz, Wojciech Lisik, Marek Graczyński
          1. 9.00–9.20 Historia Annals of Transplantation

           Wojciech Lisik (Warszawa)

          2. 9.20–9.40 Jak zaprojektować badanie naukowe?

           Maciej Kosieradzki (Warszawa)

          3. 9.40–10.00 Jak przygotować pracę do publikacji w czasopiśmie recenzowanym?

           Marek Graczyński (Warszawa)

          4. 10.00–10.20 Progress in liver transplantation

           Nigel Heaton (Londyn)

          5. 10.20–10.30 Dyskusja
          Sala3 – żółta
          Wybrane zagadnienia z patomorfologii transplantacyjnej
          Przewodniczący: Barbara Górnicka, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Agnieszka Perkowska-Ptasińska
          1. 9.00–9.15 Trudności diagnostyczne badania śródoperacyjnego narządów dawcy i biorcy w bezpośrednim okresie przed przeszczepieniem

           Beata Gierej (Warszawa)

          2. 9.15–9.35 Odrzucanie wątroby — aktualne wytyczne oceny morfologicznej

           Barbara Górnicka (Warszawa)

          3. 9.35–9.55 Odrzucanie nerki — aktualne wytyczne oceny morfologicznej

           Agnieszka Perkowska-Ptasińska (Warszawa)

          4. 9.55–10.15 PTLD — wciąż istotny problem u chorych po przeszczepieniu narządów

           Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska (Warszawa)

          5. 10.15–10.25 Uogólniony narządowy mięsak Kaposiego po przeszczepieniu wątroby — prezentacja pierwszego w Polsce przypadku chorego zakażonego HIV

           Michał Mazurkiewicz (Warszawa)

          6. 10.25–10.30 Dyskusja
          Sala4 – czerwona
          Sesja zorganizowana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Banków Tkanek i Komórek: Przeszczepy tkankowe i komórkowe
          Przewodniczący: Henryk Bursig, Artur Kamiński
          1. 9.00–9.20 Biotechnologia w rekonstrukcjach stawu kolanowego

           Konrad Słynarski (Warszawa)

          2. 9.20–09.30 Wykorzystanie przeszczepu hodowlanych in vitro komponentów skóry w leczeniu chorych ciężko oparzonych

           Agnieszka Klama-Baryła (Siemianowice Śląskie)

          3. 9.30–09.40 Nowe zastosowanie bloczków kostnych allogennych — zabieg otwartego sinus lift

           Kornel Krasny (Warszawa)

          4. 9.40–09.50 Wykorzystanie krioprezerwowanego allogennego osierdzia w operacjach wad wrodzonych serca u dzieci

           Mariusz Birbach (Warszawa)

          5. 9.50–10.00 Wpływ krioprezerwacji na właściwości strukturalne, chemiczne i immunoenzymatyczne alloprzeszczepów zastawki aortalnej

           Roman Pfitzner (Kraków)

          6. 10.00–10.10 Czy banki tkanek (tissue establishment, TE) powinny mieć rutynowo dostęp do danych dotyczących wyników klinicznych? Współpraca między TE a użytkownikami końcowymi w oparciu o wczesne wyniki zabiegów z wykorzystaniem sterylizowanej radiacyjnie mrożonej owodni w latach 2012–2016

           Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz (Warszawa)

          7. 10.10–10.20 Autologiczny przeszczep chondrocytów w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej — doświadczenia własne

           Henryk Bursig (Katowice)

          8. 10.20–10.30 Przygotowanie tkanek do zabiegu techniką DSAEK – nowa procedura w Banku Tkanek Oka w Lublinie

           Grażyna Płaszczewska (Lublin)

          10.30–11.00Przerwa na kawę
          11.00–12.30
          Sala1 – niebieska
          Przeszczepianie wątroby — część II
          Przewodniczący: Marek Pacholczyk, Paweł Chudoba, Samir Zeair
          1. 11.00–11.20 Nowotwory wątroby jako wskazanie do przeszczepienia wątroby — tendencje światowe

           Marek Pacholczyk (Warszawa)

          2. 11.20–11.35 Późne nawroty nowotworów po przeszczepieniu wątroby

           Krzysztof Mucha (Warszawa)

          3. 11.35–11.50 Czy DAA’s zmieniają obraz listy oczekujących na transplantację wątroby?

           Olga Tronina (Warszawa)

          4. 11.50–12.05 Strategia postępowania z chorymi z HCC oczekujących na transplantację wątroby

           Robert Król (Katowice)

          5. 12.05–12.15 Wpływ restrykcyjnej płynoterapii na śródoperacyjną utratę krwi podczas operacji przeszczepienia wątroby. Badanie retrospektywne

           Jan Pluta (Warszawa)

          6. 12.15–12.30 Dyskusja
          Sala2 – zielona
          Przeszczepianie nerek — część II
          Przewodniczący: Władysław Sułowicz, Marek Ostrowski, Magdalena Krajewska
          1. 11.00–11.20 Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy i transplantacje

           Ryszard Grenda (Warszawa)

          2. 11.20–11.40 Indywidualizacja po przeszczepowej immunosupresji

           Marian Klinger (Wrocław)

          3. 11.40–12.00 Funkcja przeszczepu a powikłania sercowo-naczyniowe — implikacje terapeutyczne

           Jolanta Małyszko (Białystok)

          4. 12.00–12.20 Postępy w diagnostyce i leczeniu odrzucania zależnego od przeciwciał

           Magdalena Durlik (Warszawa)

          5. 12.20–12.30 Dyskusja
          Sala3 – żółta
          Przeszczepianie narządów klatki piersiowej — część II
          Przewodniczący: Tomasz Grodzki, Wojciech Dyszkiewicz, Jacek Wojarski
          1. 11.00–11.20 Update on EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) and OCS (Organ Caring System)

           Gregor Warnecke (Hanower)

          2. 11.20–11.35 Trudności i zagrożenia podczas LTx

           Bartosz Kubisa (Szczecin)

          3. 11.35–11.50 Mukowiscydoza a LTx

           Jacek Wojarski (Zabrze)

          4. 11.50–12.05 Nowy ośrodek, stare problemy — tworzenie oddziału transplantacji płuc w Poznaniu

           Cezary Piwkowski (Poznań)

          5. 12.05–12.20 Najnowsze trendy w prowadzeniu chorych po LTx

           Maria Piotrowska (Szczecin)

          6. 12.20–12.30 Dyskusja
          Sala4 – czerwona
          Sesja VCA — unaczynione przeszczepy złożone
          Przewodniczący: Adam Maciejewski, Dorota Kamińska, Jerzy Jabłecki
          1. 11.00–11.20 Antalya experience in VCA

           Ozlenen Ozkan (Antalya)

          2. 11.20–11.30 Doświadczenia ośrodka gliwickiego w allotransplantacji twarzy

           Łukasz Krakowczyk (Gliwice)

          3. 11.30–11.40 Złożone allotransplantacje narządów szyi — doświadczenia własne

           Adam Maciejewski (Gliwice)

          4. 11.40–11.50 Alternatywy klasycznej mikrochirurgii rekonstrukcyjnej dla allotransplantacji

           Maciej Grajek (Gliwice)

          5. 11.50–12.00 Pierwszy na świecie przeszczep kończyny górnej w przypadku wrodzonego braku ręki

           Adam Domanasiewicz (Wrocław)

          6. 12.00–12.10 10 lat doświadczeń w zakresie przeszczepów kończyny górnej

           Jerzy Jabłecki (Trzebnica)

          7. 12.10–12.20 Podobni, a jednak różni — odrzucanie i leczenie immunosupresyjne u biorców przeszczepów kończyny górnej

           Dorota Kamińska (Wrocław)

          12.30–13.00Przerwa z lunchboxami (lunchboxy będą wydawane w punktach gastronomicznych)
          13.00–14.45
          Sala1 – niebieska
          IV sesja plenarna: Postępy w polskiej transplantologii
          Przewodniczący: Piotr Przybyłowski, Krzysztof Zieniewicz, Marian Zembala

          Moderatorzy sesji: Lech Cierpka, Tomasz Grodzki, Mariusz Kuśmierczyk

          1. 13.00–13.03 Wprowadzenie

           Krzysztof Zieniewicz (Warszawa)

          2. 13.03–13.18 Gdzie jesteśmy w polskiej transplantologii? — osiągnięcia i plany na przyszłość

           Leszek Pączek (Warszawa)

          3. 13.18–13.26 Przeszczepy wielotkankowe

           Adam Maciejewski (Gliwice)

          4. 13.26–13.34 Transplantacje narządów u dzieci w Polsce

           Piotr Kaliciński (Warszawa)

          5. 13.34–13.42 Przeszczepy rogówki u dorosłych i dzieci w Polsce

           Edward Wylęgała (Katowice)

          6. 13.42–13.50 Przeszczepienia serca u dorosłych i dzieci a mechaniczne wspomaganie serca. Nowe wyzwania i nowe zobowiązania wobec leczonych, leczących i odpowiedzialnych za leczenie

           Marian Zembala (Zabrze)

          7. 13.50–13.58 Przeszczepienia płuc u chorych z mukowiscydozą w Polsce. Nowe zastosowania systemu perfuzji pozaustrojowej płuc

           Jacek Wojarski (Zabrze)

          8. 13.58–14.06 Postępy w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych

           Wiesław Jędrzejczak (Warszawa)

          9. 14.06–14.14 Postępy w transplantacji wątroby u dorosłych

           Waldemar Patkowski (Warszawa)

          10. 14.14–14.22 Rozwój w transplantacji trzustki — wyzwanie wobec inteligentnych pomp insulinowych

           Marek Durlik (Warszawa)

          11. 14.22–14.30 Bankowanie tkanek w Polsce — rozwój i znaczenie

           Artur Kamiński (Warszawa)

          12. 14.30–14.45 Dyskusja
          14.45–15.00
          Zakończenie kongresu
          Przewodniczący: Piotr Przybyłowski, Krzysztof Zieniewicz
           Czwartek, 12 października 2017 roku
           Sala1 – niebieska
           Sala2 – zielona
           Sala3 – żółta
           Sala4 – czerwona
           10.00–12.00
           Sala4 – czerwona
           Zebranie Zarządu Głównego
            12.30–14.00
            Sala2 – zielona
            I sesja Poltransplantu i Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych
            Przewodniczący: Artur Kamiński, Roman Danielewicz, Jarosław Czerwiński
            1. 12.30–12.45 Zmiany w prawie transplantacyjnym

             Artur Kamiński (Warszawa)

            2. 12.45–13.00 Stwierdzanie śmierci według nowych przepisów

             Romuald Bohatyrewicz (Szczecin)

            3. 13.00–13.15 Stratyfikacja szpitali z potencjałem dawstwa. Sieć koordynatorów transplantacyjnych w Polsce

             Teresa Danek (Warszawa), Anna Pszenny (Warszawa)

            4. 13.15–13.30 Pobieranie narządów od zmarłych w Polsce obcokrajowców

             Jarosław Czerwiński (Warszawa)

            5. 13.30–13.45 Pobieranie rogówek od zmarłych dawców

             Dorota Polak (Warszawa)

            6. 13.45-14.00 Rekrutacja dawców szpiku

             Tigran Torosian (DKMS Polska, Warszawa)

            Sala4 – czerwona
            Zebranie Zespołu Konsultantów Wojewódzkich
             14.00–14.30
             Przerwa
             14.30–16.00
             Sala2 – zielona
             II sesja Poltransplantu i Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych
             Przewodniczący: Krzysztof Pabisiak, Wojciech Czapiewski, Romuald Bohatyrewicz
             1. 14.30–14.50 Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych

              Wojciech Czapiewski (Poznań)

             2. 14.50–15.50 Co dobre, a co niewłaściwe w koordynacji pobrań narządów i tkanek?

              Krystyna Antoszkiewicz (koordynator Poltransplantu, Warszawa) Krzysztof Pabisiak (koordynator regionalny, Szczecin) Filip Szeremeta (koordynator szpitalny, Cieszyn) Aleksandra Kaczorowska (koordynator tkankowy)

             3. 15.50–16.00 Komisja Europejska. Europejskie dobre praktyki w obszarze pobierania i przeszczepiania narządów

              Jarosław Czerwiński (Warszawa)

             Sala3 – żółta
             Pielęgniarstwo transplantacyjne
             Przewodniczący: Piotr Małkowski, Roman Danielewicz, Marta Hreńczuk
             1. 14.30–14.55 Zadania pielęgniarki w ograniczaniu rozwoju cukrzycy potransplantacyjnej u biorców nerki

              Beata Białobrzeska (Gdańsk)

             2. 14.55–15.20 Zastosowanie protokołu ERAS a opieka pielęgniarska nad pacjentem po przeszczepieniu nerki

              Irena Milaniak (Kraków)

             3. 15.20–15.45 Leczenie pozaustrojowe w niewydolności wątroby jako pomost do transplantacji w aspekcie opieki pielęgniarskiej

              Marta Hreńczuk (Warszawa)

             4. 15.45–16.00 Dyskusja
             Sala4 – czerwona
             14.30–15.30 Zebranie Unii Medycyny Transplantacyjnej

             15:30-16:00 Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów

              

              16.00–17.00
              Sala4 – czerwona
              Konferencja prasowa
               17.00–17.25
               Sala1 – niebieska
               Uroczyste otwarcie kongresu
               Przewodniczący: Krzysztof Zieniewicz (Warszawa), Piotr Przybyłowski (Kraków)
               1. 17.00–17.10 Przywitanie gości

                Krzysztof Zieniewicz (Warszawa)

               2. 17.10–17.25 Przemówienia zaproszonych gości
               17.25–18.25
               Sala1 – niebieska
               Wykłady inauguracyjne
               1. 17.25–17.45 Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Lao

                Magdalena Durlik (Warszawa)

               2. 17.45–18.05 Wykład na zaproszenie Prezesa PTT

                PAN — Harvard — UCLA w 40 lat: Refleksje Naukowca-Lekarza w Transplantacji Narządów

                Jerzy Kupiec-Węgliński (Los Angeles, USA)

               3. 18.05–18.25 Wykład im. Wojciecha Rowińskiego

                Czy otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka u żywego dawcy nerki?

                Andrzej Więcek (Katowice)

               18.25–18.40
               Sala1 – niebieska
               18.25–18.40 Wręczenie Nagród Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Pro Transplantationibus Fovendis oraz Rozstrzygnięcie konkursu na grant Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
                18.40–19.10
                Sala1 – niebieska
                Koktajl powitalny (udział dodatkowo płatny)
                19.10–20.00
                Sala1 – niebieska
                Koncert zespołu Myrczek & Tomaszewski — Palm Jazz (udział dodatkowo płatny)
                 Piątek, 13 października 2017 roku
                 Sala1 – niebieska
                 Sala2 – zielona
                 Sala3 – żółta
                 Sala4 – czerwona
                 08.30–10.00
                 Sala1 – niebieska
                 I sesja plenarna: Nauki podstawowe w transplantologii
                 Przewodniczący: Jolanta Małyszko, Andrzej Więcek, Andrzej Górski, Leszek Pączek
                 1. 8.30–8.50 Świetlana przyszłość czy requiem dla biomarkerów w transplantologii?

                  Jolanta Małyszko (Białystok)

                 2. 8.50–9.10 Postępy transplantologii, czyli krótka droga od odkrycia do łóżka chorego

                  Andrzej Więcek (Katowice)

                 3. 9.10–9.30 Terapia fagowa — od leczenia objawowego do terapii przyczynowej

                  Andrzej Górski (Warszawa)

                 4. 9.30–9.50 Co transplantologia czerpie z innych nauk?

                  Leszek Pączek (Warszawa)

                 5. 9.50–10.00 Dyskusja
                 Sala2 – zielona
                 Odległe wyniki przeszczepiania trzustki
                 Przewodniczący: Lech Cierpka, Marek Durlik, Tadeusz Grochowiecki
                 1. 8.30–8.45 Wprowadzenie. Doniesienia dotyczące przeszczepiania trzustki z polskich ośrodków transplantacyjnych w czasopismach krajowych i zagranicznych

                  Lech Cierpka (Katowice)

                 2. 8.45–9.00 Jaki schemat przeszczepienia jest najlepszy dla chorego ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy typu 1?

                  Tadeusz Grochowiecki (Warszawa)

                 3. 9.00–9.15 Przeszczepianie trzustki oraz wysp trzustkowych — czy istnieje udowodniona przewaga nad leczeniem insuliną?

                  Marek Durlik (Warszawa)

                 4. 9.15–9.30 Wyniki przeszczepiania trzustki w polskich ośrodkach transplantacyjnych

                  Wojciech Lisik (Warszawa)

                 5. 9.30–9.45 Wpływ przeszczepiania trzustki na odległe powikłania cukrzycy

                  Jacek Ziaja (Katowice)

                 6. 9.45–10.00 Dyskusja

                  Lech Cierpka (Katowice), Marek Durlik (Warszawa), Tadeusz Grochowiecki (Warszawa), Wojciech Lisik (Warszawa), Jacek Ziaja (Katowice)

                 Sala3 – żółta
                 Przeszczepianie szpiku — część I
                 Przewodniczący: Wiesław Jędrzejczak, Andrzej Hellmann, Piotr Rzepecki
                 1. 8.30–8.50 Przeszczepianie szpiku w nowotworach mieloproliferacyjnych w 2017 roku

                  Andrzej Hellmann (Gdańsk)

                 2. 8.50–9.10 Przeszczepianie szpiku w chorobach z autoagresji w 2017 roku

                  Emilian Snarski (Warszawa)

                 3. 9.10–9.30 Powikłania po przeszczepieniu szpiku

                  Piotr Rzepecki (Warszawa)

                 4. 9.30–9.50 Przeszczepianie szpiku od dawców w połowie zgodnych w 2017 roku

                  Wiesław Jędrzejczak (Warszawa)

                 5. 9.50–10.00 Dyskusja
                 Sala4 – czerwona
                 Nowotwory po przeszczepieniu narządów
                 Przewodniczący: Alicja Dębska-Ślizień, Jerzy Chudek, Sławomir Lizakowski
                 1. 8.30–8.50 Zakażenia wirusowe a rozwój nowotworów u biorców przeszczepów

                  Magdalena Durlik (Warszawa)

                 2. 8.50–9.00 Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna u pacjenta po przeszczepieniu wątroby — trudności diagnostyczne

                  Renata Wieczorek-Godlewska (Warszawa)

                 3. 9.00–9.20 Czy nowoczesne terapie raka nerki spełniają nasze oczekiwania?

                  Anna Kowalczyk (Gdańsk)

                 4. 9.20–9.30 Leczenie systemowe u chorego z chorobą nowotworową po przeszczepie. Opis przypadku

                  Katarzyna Sosińska-Mielcarek (Gdańsk)

                 5. 9.30–9.50 Rak płaskonabłonkowy u chorych po transplantacji narządów — etiopatogeneza, obraz kliniczny i leczenie

                  Agnieszka Cegielska (Gdańsk)

                 6. 9.50–10.00 Inwazyjny rak płaskonabłonkowy skóry — SCC u chorego po przeszczepieniu nerki

                  Aleksandra Okuniewska (Gdańsk)

                 10.00–10.30
                 Przerwa na kawę
                 10.30–12.00
                 Sala1 – niebieska
                 Przeszczepianie nerek — część I
                 Przewodniczący: Andrzej Oko, Zbigniew Włodarczyk, Michał Nowicki
                 1. 10.30–10.50 Dawca narządu z nowotworem — i co dalej?

                  Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)

                 2. 10.50–11.10 Zaburzenia hemostazy w okresie okołooperacyjnym u chorych z niewydolnością nerek

                  Janusz Trzebicki (Warszawa)

                 3. 11.10–11.30 Operacje naczyniowe i wewnątrznaczyniowe u biorców nerki

                  Sławomir Nazarewski (Warszawa)

                 4. 11.30–11.50 Przeszczepianie nerek u dzieci z dysfunkcją dolnych dróg moczowych

                  Dorota Broniszczak-Czyszek (Warszawa)

                 5. 11.50–12.00 Dyskusja
                 Sala2 – zielona
                 Sesja firmy Chiesi: Wyzwania immunosupresji
                 Przewodniczący: Magdalena Durlik
                 1. 10:30-10:35 Powitanie

                  Magdalena Durlik (Warszawa)

                 2. 10:35-11:00 Różnice i ich znaczenie w farmakokinetyce poszczególnych formulacji takrolimusu

                  Marek Myślak (Szczecin)

                 3. 11:00-11:25 Pacjenci o nietypowej farmakokinetyce takrolimusu – wyzwania dla klinicysty

                  Magdalena Durlik (Warszawa)

                 4. 11:25-11:50 Pacjent z szybkim metabolizmem takrolimusu – jak identyfikować i poprawiać wyniki leczenia

                  Ilona Kurnatowska (Łódź)

                 5. 11:50-12:00 Dyskusja
                 Sala3 – żółta
                 Przeszczepianie narządów klatki piersiowej — część I
                 Przewodniczący: Michał Zakliczyński, Mariusz Kuśmierczyk, Tomasz Zieliński
                 1. 10.30–10.42 Kwalifikacja chorego będącego na wspomaganiu krążenia do przeszczepienia serca

                  Małgorzata Sobieszczańska-Małek (Warszawa)

                 2. 10.42–10.54 Przeszczepienie serca u chorego z mechanicznym wspomaganiem krążenia — wyzwania dla chirurga

                  Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)

                 3. 10.54–11.06 Mechaniczne wspomaganie krążenia i przeszczepienie serca u dzieci. Kiedy możemy liczyć na regenerację?

                  Szymon Pawlak (Zabrze)

                 4. 11.06–11.18 Wyzwania opieki okołooperacyjnej u chorych po przeszczepieniu serca, u których uprzednio stosowano systemy wspomagania krążenia

                  Paweł Nadziakiewicz (Zabrze)

                 5. 11.18–11.36 Prezentacje przypadków

                   

                 6. 11.36–12.00 Dyskusja

                  Małgorzata Sobieszczańska-Małek (Warszawa), Piotr Siondalski (Gdańsk), Paweł Nadziakiewicz (Zabrze), Szymon Pawlak (Zabrze), Janusz Skalski (Kraków), Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa), Michał Zembala (Zabrze)

                 Sala4 – czerwona
                 Terapeutyczne monitorowanie leków immunosupresyjnych w transplantologii narządowej
                 Przewodniczący: Tomasz Pawiński, Paweł Kunicki, Mercè Brunet
                 1. 10.30–10.55 Clinical utility of biomarkers assay in transplantation Kliniczna użyteczność oznaczania biomarkerów w transplantologii

                  Mercè Brunet (Barcelona)

                 2. 10.55–11.15 Terapeutyczne monitorowanie leków immunosupresyjnych w tkance nerkowej i wątrobowej — czy warto?

                  Tomasz Pawiński (Warszawa)

                 3. 11.15–11.40 Interakcje leków immunosupresyjnych zagrożeniem terapii w transplantologii

                  Paweł Kunicki (Warszawa)

                 4. 11.40–11.50 Hot news — 15th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology (Kioto, Japonia, 24–27.09.2017)

                  Tomasz Pawiński (Warszawa)

                 5. 11.50–12.00 Dyskusja
                 12.00–12.30
                 Przerwa na kawę
                 12.30–14.00
                 Sala1 – niebieska
                 Przeszczepianie wątroby — część I
                 Przewodniczący: Krzysztof Zieniewicz, Lech Cierpka, Piotr Kaliciński
                 1. 12.30–12.50 Liver transplantation for HCC – 20 years after introducing the Milan criteria

                  Pierre-Alain Clavien (Zurich)

                 2. 12.50–13.05 HCC w przebiegu NASH — nowy problem na świecie i w Polsce

                  Joanna Raszeja-Wyszomirska (Warszawa)

                 3. 13.05–13.20 Przeszczepianie wątroby ze wskazań onkologicznych od dawców po zatrzymaniu krążenia (DCD)

                  Wojciech Polak (Rotterdam)

                 4. 13.20–13.35 Ewolucja wskazań i wyników przeszczepiania wątroby u chorych z HCC w doświadczeniu kliniki

                  Waldemar Patkowski (Warszawa)

                 5. 13.35–13.50 Pierwotne nowotwory wątroby — wskazanie do transplantacji u dzieci

                  Piotr Kaliciński (Warszawa)

                 6. 13.50–14.00 Dyskusja
                 Sala2 – zielona
                 Sesja firmy Astellas: Optymalizacja immunosupresji
                 Przewodniczący: Marian Klinger
                 1. 12:30-12:35 Powitanie i wprowadzenie

                  Marian Klinger (Wrocław)

                 2. 12:35-13:00 Optymalizacja immunosupresji po przeszczepieniu nerki

                  Marian Klinger (Wrocław)

                 3. 13:00-13:25 Optymalizacja immunosupresji po przeszczepieniu wątroby

                  Marta Wawrzynowicz-Syczewska (Szczecin)

                 4. 13:25-13:45 Long-term outcomes in transplantation - comparative pharmacokinetics of different tacrolimus formulations

                  Dr Nas Undre (Astellas Pharma Europe, UK)

                 5. 13:45-13:55 Dyskusja i pytania

                   

                 6. 13:55-14:00 Podsumowanie

                  Marian Klinger (Wrocław)

                 Sala3 – żółta
                 Immunologia transplantacyjna 2017
                 Przewodniczący: Radosław Zagożdżon, Piotr Trzonkowski, Krzysztof Mucha
                 1. 12.30–12.45 Czy pacjent po transplantacji potrzebuje leków immunosupresyjnych?

                  Krzysztof Mucha (Warszawa)

                 2. 12.45–12.50 Dyskusja

                   

                 3. 12.50–13.05 Akceptacja czy tolerancja po przeszczepie?

                  Piotr Trzonkowski (Gdańsk)

                 4. 13.05–13.10 Dyskusja

                   

                 5. 13.10–13.25 Produkty terapii zaawansowanych — przez trudy do gwiazd

                  Dariusz Śladowski (Warszawa)

                 6. 13.25–13.30 Dyskusja

                   

                 7. 13.30–13.45 Zablokowanie ostrego odrzucenia i wydłużenie tolerancji immunologicznej przeszczepu skóry u szczura przez autologiczne przeszczepienie szpiku z klonalną delecją limfocytów

                  Emilian Snarski (Warszawa)

                 8. 13.45–13.55 Evaluation of pretransplant donor specific alloantibodies with different crossmatch techniques

                  Maciej Zieliński (Gdańsk)

                 9. 13.55–14.00 Dyskusja
                 Sala4 – czerwona
                 Zakażenia w transplantologii
                 Przewodniczący: Magdalena Durlik, Sławomir Nazarewski, Alicja Wiercińska-Drapało
                 1. 12.30–12.50 Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C u biorców przeszczepów w dobie leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym

                  Alicja Wiercińska-Drapało (Warszawa)

                 2. 12.50–13.10 Rola wielolekoopornych szczepów bakterii w zakażeniach u pacjentów po transplantacji narządów unaczynionych — nowe wyzwania

                  Dariusz Kawecki (Warszawa)

                 3. 13.10–13.30 Zakażenie wirusem polyoma BK u biorców przeszczepu nerki

                  Dominika Dęborska-Materkowska (Warszawa)

                 4. 13.30–13.50 Postępy w diagnostyce i terapii zakażeń grzybiczych u biorców narządów unaczynionych

                  Sławomir Nazarewski (Warszawa)

                 5. 13.50–14.00 Dyskusja
                 14.00–15.30
                 Lunch, sesja plakatowa
                 15.30–17.00
                 Sala1 – niebieska
                 II sesja plenarna: Pobieranie i przeszczepianie narządów od dawców po zatrzymaniu krążenia
                 Przewodniczący: Maciej Kosieradzki, Wojciech Polak
                 1. 15.30–15.45 Prawo wobec pobierania narządów od dawców po zatrzymaniu krążenia. Czy możliwe jest wykorzystanie narządów od dawców kategorii Maastricht 3?

                  Ewa Guzik-Makaruk (Białystok)

                 2. 15.45–16.00 Program ECMO dla Wielkopolski — jak jednocześnie ratować życie i rozwijać donację narządów?

                  Mateusz Puślecki (Poznań) Marek Jemielity (Poznań)

                 3. 16.00–16.15 Czy warto wykorzystywać narządy od dawców po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia?

                  Honorata Stadnik (Poznań)

                 4. 16.15–16.30 Terapia daremna

                  Grzegorz Niewiński (Warszawa)

                 5. 16.30–16.45 Pula dawców i efekty przeszczepienia od dawców po oczekiwanym zatrzymaniu krążenia (kategoria Maastricht 3)

                  Wojciech Polak (Rotterdam)

                 6. 16.45–17.00 Dyskusja
                 Sala2 – zielona
                 Sesja firmy Roche: Symbioza teorii i praktyki – klucz do optymalnej immunosupresji
                 1. Rejestracja leków immunosupresyjnych - regulacje EMA

                  Paweł Kunicki (Warszawa)

                 2. Strategia monitorowania kwasu mykofenolowego - jak uniknąć błędów

                  Tomasz Pawiński (Warszawa)

                 3. Optymalne wykorzystanie mykofenolanu mofetylu w programie immunosupresji u biorców przeszczepu nerki

                  Marian Klinger (Wrocław)

                 4. Schematy immunosupresji w zapobieganiu i leczeniu immunizacji biorcy przeszczepu

                  Magdalena Durlik (Warszawa)

                 5. MMF u dzieci na immunosupresji bezsteroidowej i młodocianych nieprzestrzegajacych zaleceń

                  Ryszard Grenda (Warszawa)

                 6. Bezpieczeństwo farmakoterapii MMF - punkt widzenia klinicysty

                  Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)

                 7. Dyskusja panelowa, Q&A
                 Sala3 – żółta
                 Prawo i etyka
                 Przewodniczący: Krzysztof Zieniewicz, Lech Cierpka, Bolesław Rutkowski
                 1. 15.30–15.50 Bioetyczne granice transplantologii

                  Krzysztof Szczechowski (Katowice)

                 2. 15.50–16.10 Handel narządami — mit czy rzeczywistość? Potrzeba dalszych działań

                  Roman Danielewicz (Warszawa)

                 3. 16.10–17.00 Dyskusja ekspertów

                  Moderatorzy: Bolesław Rutkowski (Gdańsk), Krzysztof Szczechowski (Katowice), Roman Danielewicz (Warszawa)

                  Uczestnicy: Ewa Guzik-Makaruk (Białystok), Paweł Łuków (Warszawa), Katarzyna Kowal (Poznań), Danuta Ślęczek-Czakon (Katowice)

                 Sala4 – czerwona
                 Przeszczepianie rogówki
                 Przewodniczący: Jacek Szaflik, Iwona Grabska-Liberek, Jerzy Szaflik
                 1. 15.30–15.45 Rozwój pozyskiwania rogówek w Polsce na przykładzie Banku Tkanek Oka w Warszawie

                  Iwona Grabska-Liberek (Warszawa), Dorota Polak, Anna Matejak, Beata Luty

                 2. 15.45–16.00 Przeszczep rogówki ze wskazań nagłych

                  Ewa Mrukwa-Kominek (Katowice), Łukasz Drzyzga, Karol Krycia

                 3. 16.00–16.15 Ewolucja wskazań do przeszczepienia rogówki

                  Jacek P. Szaflik (Warszawa), Monika Łazicka-Gałecka, Monika Udziela, Małgorzata Sybilska, Justyna Izdebska, Grażyna Minkiewicz, Jerzy Szaflik (Warszawa)

                 4. 16.15–16.30 Współczesne możliwości terapii choroby przeszczepu rogówki

                  Joanna Major (Warszawa), Monika Łazicka-Gałecka, Justyna Izdebska, Jacek Szaflik (Warszawa)

                 5. 16.30–16.45 Jak rozpocząć przeszczepianie rogówki w szpitalu? — bez tajemnic

                  Marcin Stopa (Poznań), Piotr Przygoda

                 6. 16.45–17.00 Dyskusja
                 17.00–17.30
                 Sala1 – niebieska
                 Rejestracja i weryfikacja członków Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
                  17.30–19.00
                  Sala1 – niebieska
                  Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
                   19.30–21.00
                   Uroczysta kolacja (udział dodatkowo płatny)
                    21.00
                    Koncert zespołu HLA 4 transplant i zabawa z DJ ( udział dodatkowo płatny)
                    Sobota, 14 października 2017 roku
                    Sala1 – niebieska
                    Sala2 – zielona
                    Sala3 – żółta
                    Sala4 – czerwona
                    09.00–10.30
                    Sala1 – niebieska
                    III sesja plenarna: Postępy immunosupresji
                    Przewodniczący: Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Krzysztof Mucha, Marian Klinger
                    1. 9.00–9.25 Optymalna immunosupresja po przeszczepieniu wątroby z powodu raka wątrobowokomórkowego

                     Piotr Małkowski (Warszawa)

                    2. 9.25–9.50 Leczenie immunosupresyjne u chorych z upośledzoną filtracją kłębuszkową poddanych przeszczepieniu narządowemu innemu niż transplantacja nerki

                     Marian Klinger (Wrocław)

                    3. 9.50–10.15 Influence of intrapatient variability in tacrolimus exposure on long-term survival after solid organ transplantation

                     Denis Hesselink (Rotterdam)

                    4. 10.15–10.30 Dyskusja
                    Sala2 – zielona
                    Sesja Annals of Transplantation
                    Przewodniczący: Krzysztof Zieniewicz, Wojciech Lisik, Marek Graczyński
                    1. 9.00–9.20 Historia Annals of Transplantation

                     Wojciech Lisik (Warszawa)

                    2. 9.20–9.40 Jak zaprojektować badanie naukowe?

                     Maciej Kosieradzki (Warszawa)

                    3. 9.40–10.00 Jak przygotować pracę do publikacji w czasopiśmie recenzowanym?

                     Marek Graczyński (Warszawa)

                    4. 10.00–10.20 Progress in liver transplantation

                     Nigel Heaton (Londyn)

                    5. 10.20–10.30 Dyskusja
                    Sala3 – żółta
                    Wybrane zagadnienia z patomorfologii transplantacyjnej
                    Przewodniczący: Barbara Górnicka, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Agnieszka Perkowska-Ptasińska
                    1. 9.00–9.15 Trudności diagnostyczne badania śródoperacyjnego narządów dawcy i biorcy w bezpośrednim okresie przed przeszczepieniem

                     Beata Gierej (Warszawa)

                    2. 9.15–9.35 Odrzucanie wątroby — aktualne wytyczne oceny morfologicznej

                     Barbara Górnicka (Warszawa)

                    3. 9.35–9.55 Odrzucanie nerki — aktualne wytyczne oceny morfologicznej

                     Agnieszka Perkowska-Ptasińska (Warszawa)

                    4. 9.55–10.15 PTLD — wciąż istotny problem u chorych po przeszczepieniu narządów

                     Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska (Warszawa)

                    5. 10.15–10.25 Uogólniony narządowy mięsak Kaposiego po przeszczepieniu wątroby — prezentacja pierwszego w Polsce przypadku chorego zakażonego HIV

                     Michał Mazurkiewicz (Warszawa)

                    6. 10.25–10.30 Dyskusja
                    Sala4 – czerwona
                    Sesja zorganizowana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Banków Tkanek i Komórek: Przeszczepy tkankowe i komórkowe
                    Przewodniczący: Henryk Bursig, Artur Kamiński
                    1. 9.00–9.20 Biotechnologia w rekonstrukcjach stawu kolanowego

                     Konrad Słynarski (Warszawa)

                    2. 9.20–09.30 Wykorzystanie przeszczepu hodowlanych in vitro komponentów skóry w leczeniu chorych ciężko oparzonych

                     Agnieszka Klama-Baryła (Siemianowice Śląskie)

                    3. 9.30–09.40 Nowe zastosowanie bloczków kostnych allogennych — zabieg otwartego sinus lift

                     Kornel Krasny (Warszawa)

                    4. 9.40–09.50 Wykorzystanie krioprezerwowanego allogennego osierdzia w operacjach wad wrodzonych serca u dzieci

                     Mariusz Birbach (Warszawa)

                    5. 9.50–10.00 Wpływ krioprezerwacji na właściwości strukturalne, chemiczne i immunoenzymatyczne alloprzeszczepów zastawki aortalnej

                     Roman Pfitzner (Kraków)

                    6. 10.00–10.10 Czy banki tkanek (tissue establishment, TE) powinny mieć rutynowo dostęp do danych dotyczących wyników klinicznych? Współpraca między TE a użytkownikami końcowymi w oparciu o wczesne wyniki zabiegów z wykorzystaniem sterylizowanej radiacyjnie mrożonej owodni w latach 2012–2016

                     Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz (Warszawa)

                    7. 10.10–10.20 Autologiczny przeszczep chondrocytów w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej — doświadczenia własne

                     Henryk Bursig (Katowice)

                    8. 10.20–10.30 Przygotowanie tkanek do zabiegu techniką DSAEK – nowa procedura w Banku Tkanek Oka w Lublinie

                     Grażyna Płaszczewska (Lublin)

                    10.30–11.00
                    Przerwa na kawę
                    11.00–12.30
                    Sala1 – niebieska
                    Przeszczepianie wątroby — część II
                    Przewodniczący: Marek Pacholczyk, Paweł Chudoba, Samir Zeair
                    1. 11.00–11.20 Nowotwory wątroby jako wskazanie do przeszczepienia wątroby — tendencje światowe

                     Marek Pacholczyk (Warszawa)

                    2. 11.20–11.35 Późne nawroty nowotworów po przeszczepieniu wątroby

                     Krzysztof Mucha (Warszawa)

                    3. 11.35–11.50 Czy DAA’s zmieniają obraz listy oczekujących na transplantację wątroby?

                     Olga Tronina (Warszawa)

                    4. 11.50–12.05 Strategia postępowania z chorymi z HCC oczekujących na transplantację wątroby

                     Robert Król (Katowice)

                    5. 12.05–12.15 Wpływ restrykcyjnej płynoterapii na śródoperacyjną utratę krwi podczas operacji przeszczepienia wątroby. Badanie retrospektywne

                     Jan Pluta (Warszawa)

                    6. 12.15–12.30 Dyskusja
                    Sala2 – zielona
                    Przeszczepianie nerek — część II
                    Przewodniczący: Władysław Sułowicz, Marek Ostrowski, Magdalena Krajewska
                    1. 11.00–11.20 Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy i transplantacje

                     Ryszard Grenda (Warszawa)

                    2. 11.20–11.40 Indywidualizacja po przeszczepowej immunosupresji

                     Marian Klinger (Wrocław)

                    3. 11.40–12.00 Funkcja przeszczepu a powikłania sercowo-naczyniowe — implikacje terapeutyczne

                     Jolanta Małyszko (Białystok)

                    4. 12.00–12.20 Postępy w diagnostyce i leczeniu odrzucania zależnego od przeciwciał

                     Magdalena Durlik (Warszawa)

                    5. 12.20–12.30 Dyskusja
                    Sala3 – żółta
                    Przeszczepianie narządów klatki piersiowej — część II
                    Przewodniczący: Tomasz Grodzki, Wojciech Dyszkiewicz, Jacek Wojarski
                    1. 11.00–11.20 Update on EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) and OCS (Organ Caring System)

                     Gregor Warnecke (Hanower)

                    2. 11.20–11.35 Trudności i zagrożenia podczas LTx

                     Bartosz Kubisa (Szczecin)

                    3. 11.35–11.50 Mukowiscydoza a LTx

                     Jacek Wojarski (Zabrze)

                    4. 11.50–12.05 Nowy ośrodek, stare problemy — tworzenie oddziału transplantacji płuc w Poznaniu

                     Cezary Piwkowski (Poznań)

                    5. 12.05–12.20 Najnowsze trendy w prowadzeniu chorych po LTx

                     Maria Piotrowska (Szczecin)

                    6. 12.20–12.30 Dyskusja
                    Sala4 – czerwona
                    Sesja VCA — unaczynione przeszczepy złożone
                    Przewodniczący: Adam Maciejewski, Dorota Kamińska, Jerzy Jabłecki
                    1. 11.00–11.20 Antalya experience in VCA

                     Ozlenen Ozkan (Antalya)

                    2. 11.20–11.30 Doświadczenia ośrodka gliwickiego w allotransplantacji twarzy

                     Łukasz Krakowczyk (Gliwice)

                    3. 11.30–11.40 Złożone allotransplantacje narządów szyi — doświadczenia własne

                     Adam Maciejewski (Gliwice)

                    4. 11.40–11.50 Alternatywy klasycznej mikrochirurgii rekonstrukcyjnej dla allotransplantacji

                     Maciej Grajek (Gliwice)

                    5. 11.50–12.00 Pierwszy na świecie przeszczep kończyny górnej w przypadku wrodzonego braku ręki

                     Adam Domanasiewicz (Wrocław)

                    6. 12.00–12.10 10 lat doświadczeń w zakresie przeszczepów kończyny górnej

                     Jerzy Jabłecki (Trzebnica)

                    7. 12.10–12.20 Podobni, a jednak różni — odrzucanie i leczenie immunosupresyjne u biorców przeszczepów kończyny górnej

                     Dorota Kamińska (Wrocław)

                    12.30–13.00
                    Przerwa z lunchboxami (lunchboxy będą wydawane w punktach gastronomicznych)
                    13.00–14.45
                    Sala1 – niebieska
                    IV sesja plenarna: Postępy w polskiej transplantologii
                    Przewodniczący: Piotr Przybyłowski, Krzysztof Zieniewicz, Marian Zembala

                    Moderatorzy sesji: Lech Cierpka, Tomasz Grodzki, Mariusz Kuśmierczyk

                    1. 13.00–13.03 Wprowadzenie

                     Krzysztof Zieniewicz (Warszawa)

                    2. 13.03–13.18 Gdzie jesteśmy w polskiej transplantologii? — osiągnięcia i plany na przyszłość

                     Leszek Pączek (Warszawa)

                    3. 13.18–13.26 Przeszczepy wielotkankowe

                     Adam Maciejewski (Gliwice)

                    4. 13.26–13.34 Transplantacje narządów u dzieci w Polsce

                     Piotr Kaliciński (Warszawa)

                    5. 13.34–13.42 Przeszczepy rogówki u dorosłych i dzieci w Polsce

                     Edward Wylęgała (Katowice)

                    6. 13.42–13.50 Przeszczepienia serca u dorosłych i dzieci a mechaniczne wspomaganie serca. Nowe wyzwania i nowe zobowiązania wobec leczonych, leczących i odpowiedzialnych za leczenie

                     Marian Zembala (Zabrze)

                    7. 13.50–13.58 Przeszczepienia płuc u chorych z mukowiscydozą w Polsce. Nowe zastosowania systemu perfuzji pozaustrojowej płuc

                     Jacek Wojarski (Zabrze)

                    8. 13.58–14.06 Postępy w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych

                     Wiesław Jędrzejczak (Warszawa)

                    9. 14.06–14.14 Postępy w transplantacji wątroby u dorosłych

                     Waldemar Patkowski (Warszawa)

                    10. 14.14–14.22 Rozwój w transplantacji trzustki — wyzwanie wobec inteligentnych pomp insulinowych

                     Marek Durlik (Warszawa)

                    11. 14.22–14.30 Bankowanie tkanek w Polsce — rozwój i znaczenie

                     Artur Kamiński (Warszawa)

                    12. 14.30–14.45 Dyskusja
                    14.45–15.00
                    Zakończenie kongresu
                    Przewodniczący: Piotr Przybyłowski, Krzysztof Zieniewicz

                     Organizator:

                     Via Medica

                     Patronat medialny:

                     Via Medica

                     Partner:

                     Via Medica
                     Via Medica
                     Via Medica
                     Via Medica

                     Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                     Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

                     Copyright © 2016 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica