XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Streszczenia

INSTRUKCJA UMIESZCZANIA PRACY NA ŁAMACH TRANSPLANTATION PROCEEDINGS

Niezmiernie miło nam poinformować, że wszystkie zakwalifikowane prace ustne bądź plakatowe będą mogły być opublikowane na łamach Transplantation Proceedings - prace należy rejestrować od 30 sierpnia 2017 roku do 30 grudnia 2017 roku przez stronę: www.

Dokładny opis procesu umieszczania pracy w systemie znajduje się tutaj oraz formularz deklaracji konfliktu interesów jaki trzeba dołączyć tutaj.

 


INSTRUKCJA TWORZENIA I DODAWANIA PLAKATÓW

Wszystkie zakwalifikowane prace będą prezentowane w wersji elektronicznej na monitorach w HOLU PLAKATOWYM w dniach 12–14 października 2017 roku.

Ze względu na bardzo dużą liczbę nadesłanych prac, zostały one podzielone na kilka grup.

Najciekawsze prace z każdej grupy zostaną omówione przez autorów wraz z przewodniczącymi sesji plakatowych 13 października w czasie przerwy lunchowej w godzinach 14.00–15.30 przy poszczególnych monitorach.

Aby prace zostały wyświetlone, uprzejmie prosimy o:

 1. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
 2. Przygotowanie grafiki komputerowej o rozdzielczości 1080 pixeli (szerokość) × 1920 pixeli (wysokość) zapisanej w formacie JPG.

Instrukcja jak stworzyć plakat do sesji plakatowej w formacie 9:16 w rozdzielczości   1080 × 1920 w programie Power point:
Należy wybrać zakładkę projekt, a następnie przejść do zakładki ustawienia strony.

Ustawić orientację pionową oraz wpisać szerokość: 28,58 cm i wysokość: 50,8 cm

Przygotować plakat.

Zapisać plik jako JPG.

 1. Przesłanie odpowiednio przygotowanego pliku:
 • prace należy deponować w terminie od 1 sierpnia do 25 września do końca dnia (przysłanie pracy po tym terminie może skutkować nie wyświetleniem jej podczas kongresu),
 • logując się do systemu ESOK należy wybrać przycisk Streszczenia. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego streszczenia, należy wybrać właściwe streszczenie, a następnie kliknąć przycisk dodaj plakat,
 • klikając przycisk wybierz plik należy pobrać z dysku właściwy plik z plakatem w formacie .JPG (wymiary 1080 pixeli × 1920 pixeli, inne prace nie zostaną przyjęte),
 • po dodaniu pliku z plakatem należy sprawdzić poprawność danych: tytuł plakatu, osoba zgłaszająca, autorzy pracy. W tym miejscu można edytować dane w celu ich poprawienia,
 • aby plakat oraz dane identyfikujące plakat i autorów zostały zapisane, należy kliknąć przycisk zapisz,
 • powyższe dane można edytować i poprawiać dowolną ilość razy w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku.

Zasady zgłaszania streszczeń

 1. Informacje ogólne

Uczestnicy XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów elektronicznych lub ustnych prezentacji.

Streszczenia prac będą przyjmowane do 29 maja 2017 roku za pośrednictwem strony internetowej zjazdu zgodnie z instrukcjami widocznymi poniżej:

 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników dostępnego na stronie zjazdu.
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu jako uczestnik zjazdu, korzystając z zakładki Rejestracja, a następnie dodać swoją pracę.
 • Streszczenia będą przyjmowane wyłącznie w języku polskim lub angielskim.
 • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Autorzy mogą wysyłać dowolną liczbę prac.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Prace zgłoszone po 29 maja 2017 roku, nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem nie będą akceptowane.

Wszystkie prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana autorom drogą elektroniczną.

 1. Kategorie tematyczne streszczeń

Należy określić jedną kategorię tematyczną, której dotyczy zgłaszane streszczenie:

 • Przeszczepianie wątroby
 • Przeszczepianie nerek
 • Przeszczepianie trzustki
 • Przeszczepianie serca i płuc
 • Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych
 • Varia, w tym przeszczepianie rogówki, kończyn, twarzy, pielęgniarstwo transplantacyjne
 • Nauki podstawowe
 1. Układ streszczenia

Prace, przygotowane w języku polskim lub angielskim, powinny składać się z następujących części:

 • Wstęp
 • Materiał i metody
 • Wyniki
 • Omówienie

Nagłówek powinien zawierać: tytuł streszczenia, pierwszą literę imienia i pełne nazwiska autorów oraz ich afiliacje z podkreśleniem osoby prezentującej pracę. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 250 słów.

Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego zostaną opublikowane w czasopiśmie „Annals of Transplantation”.

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.

Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych kryteriów!

  

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica
Via Medica
Via Medica
Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Copyright © 2016 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica